Fachowe doradztwo

w procesach inwestycyjnych, realizowane przez grupę niezależnych ekspertï¿œw

1.4 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Celem działania jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, uwarunkowana wzrostem wartości dodanej, jakości produkcji, obniżeniem kosztów oraz rozwojem nowych produktów, procesów i technologii produkcji, jak również poprawa warunków produkcji w odniesieniu do obowiązujących do nowowprowadzanych standardów.

           

Pomoc finansowana może być przyznana na inwestycje obejmujące w szczególności:

 1. inwestycje materialne:
  1. budowę, modernizację lub przebudowę budynków lub budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi,
  2. zakup lub instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży,
  3. zakup lub instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
  4. zakup specjalistycznych środków transportu,
  5. zakup lub instalację urządzeń służących poprawie ochrony środowiska;
 2. inwestycje niematerialne:
  1. zakup oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania,
  2. wdrożenie procedury systemów zarządzania jakością,
  3. przygotowanie dokumentacji technicznej projektu,
  4. przygotowanie biznesplanu,
  5. opłaty za patenty lub licencje,
  6. koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

 

Beneficjent

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która:

 • posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
 • działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 750 pracowników, lub przedsiębiorstwo, którego obrót nie przekracza równowartości w zł 200 mln euro.
ï¿œ Biuro rachunkowe Katowice - Hera 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.                     Strona głï¿œwna | O nas | Oferta | Słowniczek | Newsletter | Kontakt