Fachowe doradztwo

w procesach inwestycyjnych, realizowane przez grupę niezależnych ekspertï¿œw

1.1 Ułatwienie startu młodym rolnikom

Celem działania jest stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym przez ułatwienie przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Pomoc przeznaczona jest dla osób, które po raz pierwszy rozpoczynają samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego.

O pomoc może się ubiegać osoba, która:

 1. nie prowadziła dotychczas działalności rolniczej, a w szczególności nie była właścicielem ani posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1ha UR, albo
 2. prowadzi działalność rolniczą, a w szczególności stała się posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1ha UR:
  1. w drodze spadku albo
  2. darowizny otrzymanej w trakcie nauki w systemie dziennym bądź przed uzyskaniem pełnoletniości jeżeli od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy, a do dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy- więcej niż 18 miesięcy.

Kryteria dostępu.

Beneficjent:

 1. jest pełnoletni i w dniu złożenia wniosku nie ukończył 40 roku życia;
 2. posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wynikające z wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie lub uzupełni wykształcenie w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu promocji;
 3. będzie rozwijał  działalność rolniczą zgodnie z założeniem biznesplanu;
 4. co najmniej 70% kwoty premii wykorzysta na cele związane z rozwojem gospodarstwa, zgodnie z założeniami biznesplanu;
 5. osiągnie nadwyżkę bezpośrednią z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie równą co najmniej 4 ESU i nie mniejszą niż nadwyżka w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 6. przez okres co najmniej 3 lat od wypłaty pomocy będzie ubezpieczony w KRUS na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie;
 7. będzie prowadził gospodarstwo objęte pomocą przez okres co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pomocy.
ï¿œ Biuro rachunkowe Katowice - Hera 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.                     Strona głï¿œwna | O nas | Oferta | Słowniczek | Newsletter | Kontakt