Fachowe doradztwo

w procesach inwestycyjnych, realizowane przez grupę niezależnych ekspertï¿œw

2.2 Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw

Zakres działania

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikro przedsiębiorstw, działających w zakresie:

 • usług lub gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 • usług dla ludności;
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej;
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa;
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
 • usług transportowych;
 • usług komunalnych;
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
 • magazynowania lub przechowywania towarów;
 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 1. Operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
 2. operacja spełnia wymagania wynikające zobowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
 3. siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, znajdują się:
  1. w miejscowości należącej do:
 4. gminy wiejskiej albo
 5. gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej

5 tyś. mieszkańców, albo

 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej

5 tyś. mieszkańców

 • w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 1. na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do:
 2. gminy wiejskiej albo
 3. gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej

20 tyś. mieszkańców, albo

 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej

5 tyś. mieszkańców

 • w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 • biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
 • w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości”.

 

Beneficjent

Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która prowadzi(podejmuje) działalność jako mikro przedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nie przekraczający równowartości w zł 2 mln euro.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizacje operacji nie może przekroczyć 300 000zł.
W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 000zł.
Poziom pomocy finansowej wynosi 50% kosztów kwalifikowanych operacji.

ï¿œ Biuro rachunkowe Katowice - Hera 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.                     Strona głï¿œwna | O nas | Oferta | Słowniczek | Newsletter | Kontakt