Fachowe doradztwo

w procesach inwestycyjnych, realizowane przez grupę niezależnych ekspertï¿œw

Doradztwo Operacyjne

Od lat projektujemy i wdrażamy rozwiązania mające na celu podniesienie efektywności firm i zwiększenie ich wartości. W swojej pracy koncentrujemy się na rozwiązaniach pozwalających na zwiększenie ich konkurencyjności, ograniczanie kosztów, podniesienie produktywności czy też zwiększenie sprzedaży. Nie ograniczamy się przy tym do przygotowania koncepcji ale aktywnie wraz z pracownikami naszych Klientów uczestniczymy w procesie zmiany, biorąc odpowiedzialność za skuteczne wdrożenie. Naszą filozofię i metody działania charakteryzuje silne skoncentrowanie na problemach i potrzebach Klientów oraz, niekonwencjonalność rozwiązań. Odwaga, lojalność i partnerstwo nie są dla nas pustymi słowami lecz oczekiwaniami które realizujemy.

Jesteśmy specjalistami i praktykami w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i wiemy że nawet najbardziej interesujące koncepcje i rozwiązania są warte tyle ile warte są efekty dzięki nim osiągnięte.

Wiemy również, że aby wdrożenia były skuteczne, a efekty trwałe, wdrażane rozwiązania muszą być przygotowywane we współpracy z pracownikami Klienta, dlatego też silnie angażujemy ich w realizację projektu. Nie zapominamy również o szkoleniach, w tym dozoru bezpośredniego.

Celem naszej pracy są wymierne korzyści dla naszych Klientów osiągnięte dzięki skutecznym wdrożeniom sprawnych i efektywnych systemów zarządzania oraz zmianom behawioralnym pracowników firm w których prowadzimy projekty.

 

Usługi

Kompleksowy Audyt Systemowo-Operacyjny

 dostarczy Państwu szczegółowej wiedzy o kadrze kierowniczej, procesach realizowanych w organizacji, systemach zarządzania, systemie informacyjnym, funkcjonujących procedurach i ich faktycznym stosowaniu przez kadrę oraz o możliwych do osiągnięcia oszczędnościach.
Analiza obejmie następujące aspekty działalności Państwa organizacji: Operacyjny, Systemowy, Procesowy, Behawioralny i Statystyczny

Audyt Operacyjny:
Badania w tym obszarze polegają na obserwacji pracy i zachowań poszczególnych grup pracowników oraz kadry zarządzającej.
W ramach aspektu operacyjnego przeprowadzamy kilkanaście rodzajów studiów przy wykorzystaniu narzędzi analitycznych w ramach obserwacji ciągłych, migawkowych oraz fotografii dnia pracy na różnych poziomach zarządzania.

Audyt Systemowy:
W ramach aspektu systemowego odtwarzamy systemy zarządzania, jakimi posługują się menedżerowie w firmie. Budujemy Mapy Systemu w oparciu o następujące kategorie: Cel, Plan, Zadanie, Kontrolę.

Audyt Procesowy:
Szczegółowo analizujemy procesy zachodzące w analizowanym obszarze. Zarówno zasadnicze, realizowane wzdłuż tworzenia łańcucha wartości dla klienta począwszy od identyfikacji potrzeb klienta poprzez marketing, projektowanie i rozwój wyrobu lub usługi, planowanie produkcji wyrobów lub świadczenie usług, logistykę wewnętrzną, po zakupy i sprzedaż. Jak również procesy zarządzające czyli planowanie i zarządzanie strategiczne, controlling, rachunkowość zarządcza, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz procesy wspomagające prowadzące do niezakłóconego funkcjonowania procesów zasadniczych, obejmujące, zarządzanie infrastrukturą, zarządzanie środowiskiem pracy, zarządzanie zapisami i dokumentami.

Audyt Behawioralny:
W zakresie kultury organizacyjnej badamy opinie i poglądy kadry zarządzającej firmą, a także ich postawy na podstawowe wartości. Analizujemy schematy porozumiewania się i zachowań w sytuacjach konfliktowych. Na tej podstawie diagnozujemy również potrzeby szkoleniowe Państwa pracowników.

Audyt Statystyczny
Analiza statystyczna posiada znaczenie jako uzupełnienie wniosków wynikających z analizy powyższych aspektów. W ramach analizy statystycznej przeprowadzimy badania, które pomogą wyjaśnić ewentualne przyczyny nieefektywności działania Państwa przedsiębiorstwa, w szczególności w obszarach procesów zasadniczych.

 

Wdrożenia systemów zarządzania
Celem wdrażanego przez naszych specjalistów projektu doradczego jest poprawa efektywności procesów realizowanych w przedsiębiorstwie oraz wdrożenie takich systemów zarządzania aby  osiągnięty został wymierny efekt finansowy dla właścicieli. Niezbędne w tym zakresie  jest stworzenie i uzgodnienie mierników oceny efektów wdrożenia. Bardzo często mierniki te stają się również podstawą oceny managerów pracujących w organizacji. Mierzymy redukcję kosztów, wzrost realizowanej marży, wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa lub pozytywną zmianę innego uzgodnionego miernika. Wdrażamy również systemy wspierające zarządzanie by możliwe było ciągłe doskonalenie organizacji i właściwe wykorzystanie osiągniętych efektów. Czas wdrożenia oraz jego zakres ustalamy wspólnie z Klientem. Zajmujemy się zarówno przeprowadzaniem kompleksowych projektów restrukturyzacyjnych całych przedsiębiorstw jak również wybranych obszarów funkcjonowania organizacji.

 

Referencje:

Nasi specjaliści przeprowadzali analizy i z powodzeniem realizowali projekty m.in. w następujących przedsiębiorstwach:

 • CTL Rail Sp. z o.o. Katowice
 • Bumar Fablok SA Chrzanów
 • Tagor S.A. Tarnowskie Góry
 • Drop S.A. Ostrów Wielkopolski
 • Faser S.A.  Tarnowskie Góry
 • Medycyna Rodzinna S.A. Warszawa
 • ZPAS S.A. Nowa Ruda
 • Paola S.A .Bielany Wrocławskie
 • AB Bechcicki Sp. z o.o.  Wrocław
 • PTK Tabkol S.A. Rybnik
 • MW TRADE S.A. Wrocław
 • BSC Drukarnia Opakowań S.A. Poznań
 • BUMAR FABLOK S.A. Chrzanów
 • WIKO Company S.A. Stare Babice
 • ZABERD S.A. Wrocław
 • TIM S.A. Wrocław
 • Autoremo Sp. J. Nowy Targ
 • Kolbet S.A. Suwałki

Na życzenie jesteśmy w stanie przestawić pisemne referencje lub zaaranżować kontakt z naszymi Klientami.

Zespół:

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie inżynierii zarządzania. Łączymy wiedzę teoretyczną z ogromnym doświadczeniem biznesowym,  tym również na stanowiskach w zarządach przedsiębiorstw. Przeprowadziliśmy w sumie kilkadziesiąt analiz i projektów podnoszących efektywność przedsiębiorstw.

ï¿œ Biuro rachunkowe Katowice - Hera 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.                     Strona głï¿œwna | O nas | Oferta | Słowniczek | Newsletter | Kontakt