Fachowe doradztwo

w procesach inwestycyjnych, realizowane przez grupę niezależnych ekspertï¿œw

Nadzór nad księgami rachunkowymi

 • kontrola prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych pod kątem ich zgodności z przyjętą polityką rachunkowości,
 • weryfikacja Zakładowego Planu Kont,
 • weryfikacja Planu Amortyzacji,
 • kontrola dokumentacji księgowej pod względem formalnym i rachunkowym,
 • kontrola prawidłowości dekretacji,
 • okresowa kontrola prawidłowości sporządzania zeznań, deklaracji i informacji podatkowych oraz informacji bilansowych i statystycznych,
 • nadzór nad sporządzaniem sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych na podstawie nadzorowanych ksiąg,
 • nadzór merytoryczny nad opracowywanymi projektami umów i innych opracowań,
 • pomoc w sporządzaniu sprawozdań finansowych dla potrzeb połączenia, podziału, postawienia w stan upadłości oraz likwidacji firm,
 • otwarcie ksiąg zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
 • założenie ksiąg rachunkowych w programie księgowym,
 • szkolenie personelu Działów Finansowo-Księgowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï¿œ Biuro rachunkowe Katowice - Hera 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.                     Strona głï¿œwna | O nas | Oferta | Słowniczek | Newsletter | Kontakt