Fachowe doradztwo

w procesach inwestycyjnych, realizowane przez grupę niezależnych ekspertï¿œw

1.2 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

Celem działania jest umożliwienie rolnikom i posiadaczom lasów otrzymanie wsparcia poprzez korzystanie z doradztwa w celu:

  • dostosowania gospodarstwa rolnego do zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance) tj. w zakresie gospodarki gruntami, ochrony środowiska, zdrowia publicznego, dobrostanu i zdrowia zwierząt, zdrowotności roślin;
  • zwiększenia konkurencyjności i dochodowości gospodarstw rolnych i leśnych;
  • wspierania restrukturyzacji, rozwoju i innowacji w gospodarstwach rolnych i leśnych;
  • ochrony środowiska naturalnego;
  • poprawy bezpieczeństwa pracy.

Dostęp do wsparcia w ramach działania mają wnioskodawcy, którzy w roku poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania usługi uzyskali płatności bezpośrednie.

Beneficjent

Rolnicy i posiadacze lasów, którzy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej posiadają gospodarstwo rolne( i w roku poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania usługi uzyskali płatności bezpośrednie) lub las.

Poziom i wysokość wsparcia

Pomoc będzie wynosić 80% kosztu kwalifikowanego przypadającego na usługę doradczą, jednak nie więcej niż równowartość 1 500 euro/gospodarstwo w całym okresie programowania. W ramach podwyższonego limitu finansowego, beneficjent będzie mógł korzystać z pomocy doradczej w ramach katalogu usług wielokrotnie.
Beneficjent nie może więcej niż jeden raz skorzystać z tego samego rodzaju usług doradczych, określonych w katalogu Usług Doradczych.

ï¿œ Biuro rachunkowe Katowice - Hera 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.                     Strona głï¿œwna | O nas | Oferta | Słowniczek | Newsletter | Kontakt